Yabancı Dil I ve II Dersleri İle İlgili Yaz Okulu Duyurusu
Yabancı Dil I (YDL181/183/287-FOL181/183) ve Yabancı Dil II
(YDL182/184/288-FOL182/184) derslerini okutacak olan öğretim elemanlarına, ders şube
bilgilerine, ara sınav ile final sınavı tarihlerine ve haftalık ders programlarına ilişkin bilgiler
yeniden düzenlenmiştir.