Yeni öğrencilerimize oryantasyon programı düzenlendi.
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Yüksekokulumuza yeni başlayan öğrencilerin, akademik ve sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak; üniversitenin ve yüksekokulun yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak ve öğrenimlerini sürdüreceği bölümünü tanımalarını sağlamak amacıyla Müdürümüz Doç. Dr. İsmail Karacan, Müdür Yardımcılarımız Öğr. Gör. Hüseyin Yıldırım ve Öğr. Gör. Bilal Atılkan ile akademik ve idari personelimizin katılımıyla oryantasyon programı düzenlenmiştir.