AKADEMİK

Prof. Dr. İsmail KARACAN
Yüksekokul Müdürü
ikaracan@karabuk.edu.tr
Özgeçmiş
 
 
                                                     
  Öğr. Gör. Hüseyin YILDIRIM
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
huseyinyildirim@karabuk.edu.tr
 
Öğr. Gör. Bilal ATILKAN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
bilalatilkan@karabuk.edu.tr
Özgeçmiş
     
Öğr. Gör. Cumhur ANDSOY
andsoy@gmail.com
Özgeçmiş
    
Okutman Kübra KIRAÇ
kubrakirac@karabuk.edu.tr
Özgeçmiş
   
Okutman Fatma ERTEN
fatmaerten@karabuk.edu.tr
Özgeçmiş                           Yrd. Doç. Dr. Elif MARIL                                      
                            Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ÖKTEN TURACI