Yüz Yüze Eğitimin İptali Hakkında Duyuru
14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı genelgesi kapsamında, 14 Nisan 2021 Çarşamba günü itibariyle Karabük Üniversitesi Senatosunun almış olduğu karar gereğince yüz yüze yapılan uygulamalı derslerin uzaktan çevrimiçi yapılması kararı alınmıştır.
Duyurulur.