UNIKA Sınavları
UNIKA sınavlarında öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususlar Sınav Merkezinin web sayfasında yayınlanmıştır.