Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından öğrencilerimize 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat: 14.00 – 15.30 arasında Hamit Çepni Konferans Salonunda "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı" konulu etkinlik düzenlenecektir.

(Katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir)