Sağlık Raporu Alan Öğrencilerin Devamsızlık Durumu Hakkında
Alınan sağlık raporun devamsızlıktan düşüleceğine yönelik yanılgının düzeltilmesi ve e-yoklama sisteminde yaşanan teknik aksaklıkların çözümü hakkında açıklama yapılması için aşağıdaki bilgilerin öğrencilerimiz ve personelimiz ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 1. Öğrenciler ilgili tüm yönetmelikleri ve yönergeleri (Mevzuata erişmek için tıklayınız) okuyup anlamakla yükümlüdür.
 2. Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin "Devam Zorunluluğu" başlıklı 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında SADECE milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarına ya da kültürel etkinliklere katılımın zorunlu olması durumlarında öğrencinin izinli sayılabileceği belirtilmiştir.
 3. Eğitim-öğretim süreci içerisinde SADECE iki durumda öğrencilerin almış olduğu sağlık raporu işleme alınabilmektedir. Bu durumlar,
  a) Vize haftasında öğrencinin hastalanarak raporlu olması durumu: Vize sınavları için telafi tanımlanır.
  b) Hastalık ve sağlık raporu süresinin 20 günden fazla olması durumu: Rapor süresi boyunca derslere girilemeyip ilgili dönemdeki tüm derslerde devamsızlıktan kalınacağı için öğrencinin "azami süre" hakkı düşmemesi adına ilgili dönem mazeretli izinli sayılır ve öğrencinin kaydı dondurulur.
  Bu durumlar dışında sağlık raporunun Bölüm Başkanlığına ya da Dekanlığa ibraz edilmesi bir anlam ifade etmeyeceği için bu şekilde bir işlemin de yapılmasına gerek yoktur.
 4. Bir derste sorumlu öğretim elemanı SADECE sınıfta olan ve olmayan öğrencileri tespit ederDersin öğretim elemanının devamsızlık konusunda izin verme ya da mazereti işleme alma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.
  Bu nedenle, söz konusu durumlar için öğrenci talepleri ders sorumlusu öğretim elemanları tarafından karşılanmayacaktır.
 5. Derste yoklama alınırken ortaya çıkan e-yoklama sistemi üzerindeki teknik hatalar, SADECE sorumlu öğretim elemanının dilekçesi ile dersin açıldığı ilgili Bölüm Başkanlığına yapılan başvuru sonucunda Bölüm Kurulu Kararı ile Dekanlık tarafından işleme alınacaktır. (Bu işlemler, yapılan bildirimin ardından yaklaşık 7-14 gün sürebilir.)

Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.