Erasmus Yabancı Dil Sınavı
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Değişim Programları (Erasmus+) Yabancı Dil Sınavı Yüksekokulumuz tarafından yüksekokul binasındaki derslik ve amfilerde yüz yüze gerçekleştirilecek çoktan seçmeli sınav ve çevrimiçi konuşma sınavı şeklinde olmak üzere 2 aşamalı olarak yapılacaktır. Sınava başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ilk olarak Yabancı Diller Yüksekokulu resmî web sayfasında yayınlanacak olan çevrimiçi başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için doldurdukları formun çıktısını alıp imzalamaları ve bu formu Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yalnızca çevrimiçi formu doldurup, ıslak imzalı formu Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri birimine elden teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Erasmus+ başvurusu için yabancı dil sınavı bir önkoşuldur, Erasmus+ başvurusu değildir. Öğrenciler Erasmus+ başvurusu yaptıkları anda genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.50'nin altında olmaları durumunda Erasmus+ başvuruları kabul edilmeyecektir. Çoktan seçmeli sınavın ardından düzenlenecek olan konuşma sınavına, çoktan seçmeli test sınavından yalnızca aşağıdaki ölçütleri sağlayan öğrenciler kabul edilecektir.

- İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencileri: 80 puanlık çoktan seçmeli testten en az 50 puan almak

- Mühendislik Fakültesi öğrencileri: 80 puanlık çoktan seçmeli testten en az 40 puan almak

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri: 80 puanlık çoktan seçmeli testten en az 40 puan almak

- Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı öğrencileri: 80 puanlık çoktan seçmeli testten en az 40 puan almak

- Diğer tüm fakültelerdeki öğrenciler: 80 puanlık çoktan seçmeli testten en az 30 puan almak


Sınav Başvuru Tarihleri: 23 Ekim- 27 Ekim 2023
Çoktan seçmeli sınav: 11-12 Kasım 2023
Konuşma Sınavı: 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav süreçleri ile ilgili diğer tüm duyurular Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında (sfl.karabuk.edu.tr) yayınlanacaktır.