Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, Yüksekokulumuzda öğrencilerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, Yüksekokulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak, Karabük Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin oluşturulması, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması; yeni proje fikirlerini ve fon imkanlarının duyurulması, patent başvurularının yapılması ve girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlanması ana başlıklarında ve bunun yanı sıra “Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi”nin yapısı, organları, çalışma şekli, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile hedeflerine ilişkin esasları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Hüseyin Yıldırım ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri katıldı.