Elektrik ve Enerji


Program Hakkında
Sanayileşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektrik kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır. Bu nedenle, elektrik konusunda nitelikli teknik elemanların yetişmesi, teknolojinin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere, programımız, bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip nitelikli mezunlar yetiştirmektedir.
Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Elektrik Programı; iki yıllık olup, elektrik kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Eğitim Türkçedir.
Programın amacı 
Elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması gibi konularda faaliyet gösteren tüm sektörlerde ve kuruluşlarda istihdam edilebilecek kalifiyeli elemanlar yetiştirmektir.
Elektrik Programı Mezunlarının İstihdam, İş ve Kariyer Alanları
 • Elektrik taahhüt işi yapan firmalar
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumlar (özel sektör firmaları ve TRT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vb.)
 • Elektrik ev aletleri teknik servisleri
 • Elektrik proje büroları
 • İnşaat işi yapan firmalar
 • Elektrik motorlu makine üretimi yapan fabrikalar
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarında (rüzgâr, güneş, jeotermal, biyo kütle, biyo kütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi) faaliyet gösteren işletmeler
 • Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri firmaları
 • Elektrik dağıtım şirketleri
 • Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıkları
 • Büyük otellerin teknik işletme birimleri
 • Havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim ve bakımı yapan araştırma ve geliştirme kurumları (TÜBİTAK, ROKETSAN, TAI, ASELSAN vb)
 • Otomotiv endüstrisi
 • Makine imalatı sektörü
 • Kimya sektörü
 • Hidroelektrik üretim tesisi yapan işletmeler
 • Endüstriyel bakım onarım yapan iş yerleri
Elektrik Programı Mezuniyet Koşulları ve Kazanılan Unvan
Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin:
• Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması
• 4.00 üzerinden 2.5 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olması.
• 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması gerekmektedir.
Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik Teknikeri unvanı ile ön lisans derecesini alırlar.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Yönetimi
Fizik
Fizik Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.