Müdür Mesajı
Değerli Karabük Üniversitesi ailesinin bireyleri olan Yenice Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz;
Cumhuriyetimiz 100. Yılında Yenice Meslek Yüksek Okulumuzun 2023 -24 Eğitim Öğretim yılı hepimize hayırlı ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum.
Bilim merkezli öğrenci dostu üniversitemizin bir parçası olan Yenice Meslek Yüksek okulumuz yeni eğitim-öğretim yılına bu yılda yeni umutlarla ve heycanlar ile başlıyor.
Ülkemizdeki hem teknolojik gelişmeler ve hemde projelerdeki varlığı ile Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim yaşamında hızla yükselen ve üst seviyelerde konumlanan Üniversitemiz bu gücünü seçkin akademisyenlerinden, idari personellerinden ve siz öğrencilerinden almaktadır.
Sevgili Öğrenciler;
2007 yılında temeli atılan ve 2015 yılında eğitim-öğretime başlayan Yenice Meslek Yüksekokulumuz İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgisayar Programcılığı ve Raylı Sistemler Makine Teknolojileri. Bölüm ve programları ile 305 adet mezun vererek, sanayi, ticaet ve hizmet sektörlerine yeterli bilgi ve beceriyle donanmış meslek elemanı yetiştirmiştir. Gelişen teknoloji ve iş dünyasının ihtiyaçlarına göre tercih edilen, istihdam edilebilen meslek elemanları yetiştirmek Yüksek okulumuzun tüm aile bireyleri ile beraber ana hedefimizdir. Çünkü günümüzde ülkeler güçlerini sadece nüfüslarından veya yeraltı-yerüstü kaynaklarından değil sahip oldukları nitelikli, donanımlı, eğitimli vizyoner ve innovative insan gücünden almaktadır. Küresel aktörlerde bu güçleriyle de ön plana çıkmaktadırlar.
2023 vizyonu ve gelecek onlarca yıl hedefleri kapsamında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında olması hedefleyen ve rekabet gücü yüksek bir Türkiye için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi çok fazla önem kazanmaktadır. Bu kapsamda küresel iş dünyasının ihtiyacı olan iş gücünün eğitimi ve yetiştirilmesinde mesleki ve Teknik eğitim büyük bir yer tutmaktadır.
Günümüzde özellikle sanayi, Ticaret ve hizmet sektörlerinini ihtiyaç duyduğu alanlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip ara eleman yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Meslek yüksek okulları eğitim sisteminin en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Özellikle, Sanayici ve iş insanları tarafından mesleki eleman teminindeki ihtiyaçları sizlere daha fazla iş imkanları sunmaktadır. Bu durum ise sizlerin bu okullardan mezunu olmanız için önemli birer hedef ve avantajınızdır. Bu nedenle sizlerden istediğim Ülkemizin gelişimine ve ekonomisine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve donanımlara sahip mesleki eleman adayları olarak kendinizi çok iyi yetiştirmenizdir. Ayrıca, Ahlaki değerlere sahip, üretime katkı sağlayan, daha vizyoner ve daha çalışkan bireyler olarak toplumumuzda yer almanızdır.
Burada sözlerime son verirken başarılı bir  2023-24 eğitim öğretim yılı geçirmeniz diler, hayatınızın her alanında hayırlı olmasını temenni ederim.
Sevgi ve Saygılarımla
Doç.Dr. Ayhan KOCAMAN
Yenice Meslek Yüksek Okulu
Müdür