YENİCE MYO
 

Meslek Yüksek Okullarının Amacı
Meslek Yüksekokulları (M.Y.O.), iki sektöre ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır;

  1. Sanayiye kalifiye ara eleman yetiştirmek;
    İşçi ile mühendis arasında köprü olan, baktığı projeyi okuyup anlayabilen, öğrenim gördüğü alanda gerekli her türlü üretimi gerçekleştirebilen, gelişen teknolojileri takip eden, teknolojik makine parkını optimum bir şekilde kullanabilen, pratik ve analitik düşünebilen düşündüğünü kâğıda aktarabilen ve uygulayabilen, kaliteyi kendine ilke edinmiş kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmektir.
  2. Hizmet sektörüne kalifiye ara eleman yetiştirmek;
    Öğrenim gördüğü alanın konularına hakim, halkla ilişkiler tekniklerini özümsemiş, hizmet kalitesini arttıracak teknolojileri takip eden ve uygulayan, müşteri memnuniyeti birinci önceliği olan, bireysel ve takım halinde çalışabilen, amirleri ve çalışma arkadaşlarıyla uyumlu, kaliteyi kendine ilke edinmiş kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmektir.

Bu doğrultuda; 
Yenice M.Y.O. kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda farkındalık prensibine dayalı sorgulayıcı, sorumlu, üretken, yüksek donanımlı teknik bilgi ve becerilere sahip ara elemanlar yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.
Meslek Yüksekokulumuz ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman yetiştirmeyi öncelik edinerek işe yerleşme oranı yüksek ön lisans programları açmayı kendisine görev edinmiştir.

Yenice Meslek Yüksekokulunu yakından tanımak için tıklayınız.