STAJ İŞLEMLERİ
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Staj (Endüstriye Dayalı Eğitim) Takvimi
Güz döneminde staj (Endüstriye Dayalı Eğitim) yapacak öğrencilerimizin staj işlemleri için dikkat etmeleri gereken tarihlerin yer aldığı Staj Takvimini indirmek için tıklayınız.

Staj başvuraları OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.
 

Staj Başvuru İşlem Basamakları
 
1.   Staj Başvuru Formu (Form-1) doldurulacaktır.
2.   Staj yapılacak işyerine Staj Başvuru Formu ile başvuru yapılacaktır.
3.   Staj Başvuru Formu ve İşyeri Staj Sözleşmesi, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
4.  Staj yapacak öğrenci iş yeri tarafından onaylanmış staj başvuru formunu (Form-1) ve iş yeri staj sözleşmesini OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden sisteme yükleyecektir.
5.  Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler Staj Başlama Belgesi (Form-2) ve ekinde Form-5, Form-6 ve Sigorta Giriş Kağıdı olacak şekilde belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapmaya başlayacaklardır. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
6.   Staj dosyası öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
7.  Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form-5)  ve Staj Devam Çizelgesi (Form-6) işyeri yetkilisi tarafından doldurarak ağzı kapalı imzalı-mühürlü zarf içerisine konulmalıdır.
8.   Staj Dosyası ve kapalı zarf en geç ilgili döneme ait staj takviminde belirtilen tarihte Yenice Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki şekillerde ulaştırılmalıdır.
  •   İşyeri tarafından, üst yazı ekinde Yenice Meslek Yüksekokuluna gönderilmelidir veya
  •  Öğrenci tarafından Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası Teslim Formu (Form-8) ekinde elden veya  posta ile teslim edilmelidir.
9.  Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.

Formlar ve Staj Dosyası Formatı:
 
1. Form-1 Staj Başvuru Formu (Word) (Not: Bu formdaki staj başlama ve bitiş tarihlerini ilgili dönemde ilan edilecek staj takvimine göre doldurunuz.)
2. Form-2 Staj Başlama Formu (Word)
3. İşyeri Staj Sözleşmesi (Word)
4. Form-3 Staj Muafiyet Formu (Word)
5. Form-5 Staj Değerlendirme Formu (Word)
6. Form-6 Staj Devam Çizelgesi (Word)
7. Form-8 Staj Dosyası Teslim Formu (Word)
8. Staj Dosyası Formatı (Word)
9. Staj Dosyasının Hazırlanması İle İlgili Bilgiler (Word) (Bu dosyada staj başvuru işlem basamakları ve staj dosyasının hazırlanması hakkında bilgiler ve Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi bulunmaktadır.)
 

Staj Muafiyetinden Yararlanabilecek Öğrenciler İçin

../.../.2023 Staj muafiyetinden yararlanabilecek*** öğrencilerin gerekli evraklarını program staj sorumlusuna teslim etmesi için son tarih*** Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesindeki staj muafiyeti ile ilgili aşağıda yazılı olan 19. Madde’deki şartları sağlayan öğrencileri kapsamaktadır.

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Staj Muafiyeti
Madde 19:Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte ve SGK’na kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.
Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.
Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin dahaönceki bölümünde kabul edilmiş eskistajları, belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.