İç Kontrol
Birim Organizasyon Şeması

  - Birim Organizasyon Şeması

Görev Tanımları

  - Müdür
  - Müdür Yrd. Akademik
  - Müdür Yrd. İdari
  - Bölüm Başk.
  - MYO. Sekreteri
  - Mali İşler - Taşınır Konrol
  - Personel İşleri
  - Öğrenci İşleri- Evrak Kayıt
  - Bölüm Sekreteri
  - Kütüphane

Hassas Görevler

  - Hassas Görevler

Hizmet Standartları

  - Hizmet Standartları

İş Akışı Şeması

  - Evrak Kayıt

    -- EBYS. Gelen Evrak İşlemleri
    -- Gelen Evrak Kayıt
    -- Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri
    -- Giden Evrak

  - Mali İşler
    -- Satın Alma İşlemleri
    -- Ek Ders İşlemleri
    -- Maaş İşlemleri
    -- Ödenek Talebi İşlemleri
    -- Yolluk İşlemleri
    -- Yersiz ve Fazla Ödeme İşlemleri
    -- Yıl Sonu İşlemleri
    -- Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci İşlemleri
    -- Giyim Yardımı İşlemleri

  - Öğrenci İşleri
    -- Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
    -- Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri
    -- Burs İşlemleri
    -- Erasmus Farabi İşlemleri
    -- Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri
    -- Mazeret Sınavı İşlemleri
    -- Hatalı Not Düzeltme İşlemleri
    -- Staj Yapan Öğrencilerin İşlemleri
    -- Tek Ders İş Akış Şeması
    -- Mezuniyet İşlemleri
    -- Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri
    -- Yaz Okulu İşlemleri
    -- Disiplin İşlemleri

  - Personel
    -- İzin İşlemleri
    -- Ders Görevlendirme İşlemleri
    -- 39.Maddi Görevlendirme İşlemleri
    -- Göreve Başlama İşelemleri
    -- Görevden Ayrılma İşlemleri
    -- Öğretim Görevlisi Süre Uzatma İşlemleri
    -- Dr. Ögr. Üyesi Görev Uzatma İşlemleri
    -- Dr. Ögr. Üyesi Atama İşemleri
    -- Sağlık İzni  İşlemleri